Regulamin

Strona główna Regulamin

Regulamin akcji Jezioro Aniołów – kąpiele o wschodzie słońca

1. Jezioro Aniołów to akcja charytatywna polegająca na wspólnych wejściach do wody o wschodzie słońca każdego pierwszego dnia miesiąca. Aktualny opis kąpieli, formuła, miejsce i godzina będą się pojawiały na stronie www.facebook.com/jezioroaniolow w oddzielnym wydarzeniu na każdy miesiąc.

2. I edycja akcji trwa od 1 sierpnia 2022r. do 1 lipca 2023r. (uczestnicy zbierają naklejki za udział w każdej kąpieli, za uzbieranie min. 10 naklejek (po weryfikacji) uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal i Kartę Honorowego Anioła, karta upoważnia do zniżek do firm, które z nami współpracują).  

3. Wejścia do wody odbywają się nad Jeziorem Tarnobrzeskim, a indywidualnie w każdym miejscu, gdzie znajduje się uczestnik akcji.

4. Aktualna edycja Jeziora Aniołów łączy kąpiele o wschodzie słońca ze zbiórką funduszy na dokończenie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków. Jest to placówka paliatywna dla dzieci cierpiących na nowotwory, usytuowana jest w gminie Zaleszany, opiekę nad nią sprawuje Fundacja Z Serca Dla Serca.

5. Zapisy na każdą kąpiel przez formularz na stronie www.jezioroaniolow.pl (uczestnik otrzymuje symboliczny numer startowy).

6. Udział w akcji jest poprzedzony DOBROWOLNĄ wpłatą na rzecz budowy Hospicyjnego Domu Aniołków. Wpłat można dokonywać na miejscu przed kąpielą, do puszek Fundacji lub przez zbiórkę internetową www.zrzutka.pl/anielskiewsparcie

7. Organizatorzy:

– Justyna Duma, Łukasz Szpunar

– Fundacja Z Serca Dla Serca

8. Cel:

– zbiórka funduszy na budowę Hospicyjnego Domu Aniołków

– promocja budowy Hospicyjnego Domu Aniołków w społeczeństwie

– promowanie Jeziora Tarnobrzeskiego

– popularyzacja całorocznych kąpieli (morsowania).

9. Do kąpieli ma prawo każda osoba, na zasadzie pełnej dobrowolności i na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie tylko ZA ZGODĄ i w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.

10. Każdy uczestnik wchodzi do wody na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rekomendują wejście do wody osobom umiejącym pływać. Osobom nieumiejącym pływać zalecamy wejście maksymalnie po pas.

11. Za kąpiące się osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich dorośli opiekunowie

12. Nie powinno się morsować w przypadku występowania przeciwwskazań zdrowotnych do morsowania. Kąpiel w zimnej wodzie może spowodować u osoby z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do morsowania: pogorszenie stanu zdrowia a nawet zagrożenie życia!

13. PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO MORSOWANIA to między innymi:
choroby serca i układu krążenia, zaburzenia w krążeniu krwi, nadciśnienie, choroby naczyń
mózgowych, rozległe zmiany żylakowe, choroby nerek i wątroby, cukrzyca, niektóre zaburzenia
psychiczne, borelioza, padaczka, itp.

Przed kąpielą w zimnej wodzie każdy powinien się upewnić, czy nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do morsowania. W razie wątpliwości lub występowania choroby przewlekłej należy skonsultować się z lekarzem.

14. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

15. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć i filmów z kąpieli na social mediach organizatorów.

Każdy kąpiący  robi to NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i oświadcza, że jest świadomy ryzyka, jakie niesie ze sobą morsowanie, zna zasady akcji, zapoznał się z regulaminem oraz będzie stosował się do poleceń organizatorów.